Skip to content
Fossylfrije Optocht Grou Bloeit

Verzamelpunt beide routes: Zeilcentrum / zwemstrand

Tijdstip: Lange route 15.00 -15.30 uur
Tijdstip: Korte route 15.45 – 16.30 uur

Verzamelpunt beide routes: Zeilcentrum / zwemstrand

Voorafgaand aan de afsluiting van de Bloeiweek gaan we een lange en een korte route door Grou maken.

De lange route start om 15.00 uur met fossylfrije voertuigen (fietsen, duofietsen, steps, skateboards, enzovoort) bij het Zeilcentrum naast het zwemstrand. De stoet gaat door geheel Grou ond

er begeleiding van muziek en gezang van Folkert Hans. Onderweg aansluiten is ook prima. De route gaat langs het Kanaal -(Pr. Beatrixweg)- Boeijer- plan Meinga( De Skeakels) langs de sportvelden en de ijsbaan, Tjallinga, mini-rotonde – Stationsweg- Troelstraweg – Pr. Beatrixweg (langs het Kanaal) terug naar het verzamelpunt. Bij het verzamelpunt hebben we een  korte stop om onze fietsen te stallen en voor te bereiden voor de korte route.

Om ca. 15.45 uur starten we gezamenlijk in wandeltempo met de korte route. De stoet bestaat uit wandelaars, steps, wandelwagens, scootmobiels, skelters, kinderfietsjes, kruiwagens, rollator, enzovoort). Hoe mooier, hoe ludieker, hoe beter. Ook tijdens deze route wordt er gezongen en muziek gespeeld  door Folkert Hans. De route gaat vanaf het startpunt-Pr. Wilhelminastraat-langs het Pikmeer (Meersweg) naar het centrum van Grou waar we langs de terrassen de toeristen verblijden met een hele lange fossielfrije stoet mensen (jong en oud) die de boodschap van Gou Bloeit uitdragen via gezang, muziek en spandoeken. Via de winkelstraat – Troelstraweg – Oostergoostraat terug naar het verzamelpunt.

Deelname aan deze activiteit is op eigen risico.

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top