Skip to content

OSG Sevenwolden Grou

Plastic Soup Project OSG Sevenwolden Grou

In samenwerking met Grou bloeit en de Plastic Soup Foundation

Dinsdag 4 juni t/m donderdag 6 juni volgen de leerlingen uit klas 1 en klas 2 (OSG Sevenwolden) uit Grou een project omtrent plastic, gezondheid en milieu. Dit project is opgezet door de Plastic Soup Foundation (PSF). De foundation legt de nadruk in hun werk steeds meer op de relatie tussen plastic en de menselijke gezondheid. De campagnes van de foundation op het terrein van microplastics en de strijd tegen plasticafval staan daar direct mee in verband. Educatie vormt volgens de PSF vanzelfsprekend een belangrijke pijler in alles wat ze doen, want kinderen zijn de toekomst. Bewustwording bij kinderen is van groot belang. 

Vorig schooljaar heeft de huidige klas 2 hier al een voorschot op genomen door het project te starten met opdrachten waarbij ze naar de supermarkten zijn geweest om verpakkingen te onderzoeken, hebben ze Grou schoner gemaakt met grijpers, een zogenaamde Trash hunt, en hebben ze de wateren in Grou van plastic ontdaan terwijl ze aan het suppen waren. Sportief en leerzaam tegelijk! Van het verzamelde plastic werd uiteindelijk een plastic monster gemaakt. 

Dit schooljaar zal klas 1 een soortgelijk programma volgen en zal klas 2 verder borduren op de kennis die ze hebben opgedaan tijdens het programma in de eerste klas. We gaan er een leerzaam en productief project van maken samen met de leerlingen. Aan de hand van dit project gaan we de leerlingen bewuster maken van de relatie tussen plastic en hun gezondheid en hopen we Grou nog een stuk schoner en mooier te maken!

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top